Mrazicí box Linde

Na stávajícím mrazicím boxu Linde jsme provedli úpravu zapojení elektro + doplnění řídicího systému Siemens S7-1200 včetně operátorského panelu pro plně automatický chod chlazení potravin. Nově má obsluha na výběr ze čtyř režimů: cirkulační provoz, skladovací provoz, chlazení podle teploty jádra,  chlazení podle teploty jádra a povrchu. Po výběru režimu, nastavení parametrů a stisku tlačítka START šokové chlazení probíhá zcela automaticky vhodnou kombinací vstřikování kapalného dusíku a cirkulací pomocí šesti ventilátorů. Po dosažení požadované teploty jádra zazní zvukový signál ukončení a současně se rozsvítí zelená signálka ukončení procesu.

 

 

Investor: Linde Gas a.s.
Realizace: 2018
Rozsah dodávky: Zhotovení aplikačního SW pro PLC