Název akce Investor Realizace
Linka SULT-odhrotovačka – část ASŘ Třinecké železárny, a.s. leden 19
Identifikace kbelíkových nádob vsázky – část elektro, MaR a ASŘ Třinecké železárny, a.s. prosinec 18
Hořákový systém sušícího bubnu koksu – část elektro, MaR a ASŘ Třinecké železárny, a.s. říjen 18
Automatizace rozmrazovacích tunelů – část strojní, elektro, MaR a ASŘ Třinecké železárny, a.s. říjen 18
Drolenková sušárna – část elektro, MaR a ASŘ Refrasil s.r.o. červen 18
Kamerový systém výfučen VP6 – datové sítě Třinecké železárny, a.s. září 18
Linka sušení, mletí, třídění – část elektro, MaR a ASŘ Šamotka Rájec-Jestřebí květen 18
Kamerový systém výfučen VP4 – datové sítě Třinecké železárny, a.s. prosinec 17
Odsíření aglomerace č.1 – část elektro, MaR a ASŘ Třinecké železárny, a.s. říjen 17
Automatizace čerpací stanice VT Ostrava – část elektro, MaR Třinecké železárny, a.s. září 17
Kroková pec VT Ostrava – část elektro, MaR a ASŘ Třinecké železárny, a.s. prosinec 16
Lis 700t VT Ostrava – část elektro, MaR a ASŘ Třinecké železárny, a.s. říjen 16
Inovace procesu formování a výroby odlitků – část MaR a ASŘ Slévárny Třinec, a.s. září 16
Intenzifikace míchání aglomerační směsi – část elektro a MaR Třinecké železárny, a.s. září 16
Přidávání aktivního uhlí do spalin aglomerace – část elektro a MaR Třinecké železárny, a.s. únor 16
Kalibrace trubek a ostřik okují  VT Ostrava – část MaR a elektro Třinecké železárny, a.s. září 15
Kamerový systém aglomerace2 Třinecké železárny, a.s. září 15
Oprava měřících okruhů tunelové pece – VT Ostrava Třinecké železárny, a.s. listopad 14
Slaboproudé rozvody – modernizace KDT Třinecké železárny, a.s. listopad 14
ASŘ plynového hořáku zapalovací komory U.S. Steel Košice listopad 14
Dodávka kontinuálního měření vlhkosti v koksu Třinecké železárny, a.s. listopad 14
Realizace slaboproudých rozvodů haly NČDS Třinecké železárny, a.s. červenec 14
ASŘ ohřevu solné lázně Arcelor Mittal Ostrava červen 14
Oprava kabelových mostů VP4 Třinecké železárny, a.s. prosinec 13
ASŘ plynového hořáku zapalovací komory U.S. Steel Košice prosinec 13
ASŘ poklopové pece Triteg, s.r.o. srpen 13
AŘS článkové a karuselové pece Arcelor Mittal Ostrava prosinec 12
Logistický tok při výrobě olejářských trub Třinecké železárny, a.s. září 12
Zkušební zařízení pro kompresory Pars Nova, a.s. červen 12
Digitální tachograf těžních strojů OKD, a.s., Důl ČSM říjen 11
ŘS žíhací pece č.1, 2, 3 Mittal Acellor Ostrava, a.s. červen 11
ŘS pro ohřev pánví pro ŽĎAS, a.s. Linde Gas, a.s. prosinec 10
Oprava elektroinstalace jeřábu Třinecké železárny, a.s. listopad 10
Oprava poruchového panelu – rozvodna Dukla Dalkia, a.s. říjen 10
Výměna jistících prvků a kabelů – důl ČSA Dalkia, a.s. říjen 10
Oprava přenosu dat – ČS Těrlicko OKD, a.s., Důl Darkov říjen 10
Oprava elektroinstalace regálového zakladače Třinecké železárny, a.s. září 10
ŘS ohřevové pece Hanácké Železárny Prostějov srpen 10
Digitální tachograf těžních strojů – 4 ks OKD, a.s., Důl ČSM červen 10
Oprava ŘS úpravny vody Dolu Darkov OKD, a.s., Důl Darkov duben 10
Rekonstrukce ŘS pecí tepelného zpracování Strojírny Třinec, a.s. prosinec 09
Rekonstrukce rozvoden 6 kV ve vodním prádle OKD a.s., Důl Darkov listopad 09
ŘS kovářské pece Strojírny Třinec, a.s. červen 09
Rekonstrukce části VN odkamenění OKD a.s., Důl Darkov prosinec 08
ŘS zařízení  pro vykládku koksu Třinecké železárny, a.s. prosinec 08
ŘS vysušování pánví – ŽĎAS Linde Gas, a.s. prosinec 09
ŘS jeřábu č.23 KJT Třinecké železárny, a.s. říjen 08
ŘS ohřevu pánví – UNEX Uničov Linde Gas, a.s. září 08
Rekonstrukce silnouprodý rozvodů pro „Apretace odlitků“ Slévárny Třinec, a.s. červen 08
ŘS dispečerského pracoviště HZS Třinecké železárny, a.s. květen 08
Propojení drtící linky č.1a2 do VIS Třinecké železárny, a.s. duben 08
Zvýšení průchodnosti linky ČDS Třinecké železárny, a.s. duben 08
Rekonstrukce EO aglo1 – filtry LUHR – část MaR a vizualizace Třinecké železárny, a.s. březen 08
Oprava prohlížecí linky ČDS Třinecké železárny, a.s. únor 08
ŘS úpravny vody ÚZ Dolu Darkov OKD Důl Darkov prosinec 07
Formovací linka – ASŘ druhování Slévárny Třinec, a.s. prosinec 07
ŘS ohřevu pánví – Slévárny Přerov Linde Gas, a.s. listopad 07
Oprava napájecích elektrických rozvodů ve Slév.oceli Slévárny Třinec, a.s. říjen 07
Oprava regulace plynu narážecí pece UT Bohumín Třinecké železárny, a.s. srpen 07
Napájecí silnouprodé rozvody pro automatickou formovací linku Slévárny Třinec, a.s. červenec 07
ŘS ohřevu pánví – ŽĎAS Linde Gas, a.s. červenec 07
Regulace O2 Viadrus Bohumín Linde Gas, a.s. duben 07
ŘS odprášení výklopníků č.5-8 Třinecké železárny, a.s. únor 07
ŘS ohřevu pánví – Slévárna Chrudim Linde Gas, a.s. září 06
Rekonstrukce velínu tunelové pece Refrasil s.r.o. červenec 06
ŘS rotační pece Železárny Štěpánov Linde Gas, a.s. srpen 06
ŘS nová vozová ohřívací pec v kovárně Strojírny Třinec a.s. srpen 06
Oprava rovnačky Koch Trialfa září 05
Měření rychlosti lití ingotů Třinecké železárny, a.s. srpen 05
Rekonstrukce regulace a pohonů v odkamenění OKD, a.s. Důl Darkov říjen 05
ŘS tachografu skipu OKD, a.s. – Důl Darkov říjen 05
ASŘ Aglomerace 1 odprášení uzlů Třinecké železárny, a.s. listopad 05
ASŘ žíhací pece Strojírny Třinec a.s. prosinec 05
ASŘ rotační pece Linde Technoplyn, a.s. prosinec 05
ASŘ CHUV – 2.etapa Energetika Třinec, a.s. leden 04
ASŘ, MaR a elektro – rotační pec UXA Brno Linde Technoplyn, a.s. leden 04
ASŘ loupací linka Třinecké železárny, a.s. září 04
Ohřev pánví Stěpánov – MaR Linde Technoplyn, a.s. září 04
ASŘ pro tachograf skipu OKD, a.s. – Důl Darkov říjen 04
Modernizace vozové pece – MaR a ASŘ TŽ – Strojírenská výroba, a.s. říjen 04
Oprava MaR na plynočistírně VP4 Třinecké železárny, a.s. říjen 04
Oprava ŘS žíhací pece č.1 Slévárny Třinec, a.s. říjen 04
AŘS brusky Schlutter Třinecké železárny, a.s. listopad 04
ASŘ Argon – ČKD K.Hora Linde Technoplyn, a.s. listopad 04
ASŘ Intezifikace kyslíkem – Škoda Plzeň Linde Technoplyn, a.s. listopad 04
Oprava MaR sušky Slévárny Třinec, a.s. listopad 04
Rekonstrukce silnoproudých rozvodů olejových sklepů KJT Třinecké železárny, a.s. prosinec 04
Sběr dat energií Slévárny Třinec, a.s. prosinec 04
Ohřev pánví ve slévárně Č. Budějovice – MaR a ASŘ ČKD Kutná Hora, a.s. leden 03
Sušicí komora – MaR a ASŘ Slévárny Třinec, a.s. leden 03
Řídicí systém žíhací pece – ASŘ Slévárny Třinec, a.s. květen 03
Řídící systém pro 30-ti a 8-mi tunovou pec Slévárny Třinec, a.s. říjen 03
ASŘ rotační pec Železárny Štěpánov Linde Technoplyn, a.s. listopad 03
ASŘ pro tachograf skipu OKD, a.s. – Důl Darkov prosinec 03
Modernizace ŘS ŽP č.2 a 3 Slévárny Třinec, a.s. prosinec 03
Oprava řízení hořáků Dřevomodelárny Slévárny Třinec, a.s. prosinec 03
Řízení polohy dopravního pásu Třinecké železárny, a.s. únor 02
Řízení rovnačky profilů Třinecké železárny, a.s. únor 02
Svislý ohřev pánví na ocelárně – MaR a ASŘ Třinecké železárny, a.s. březen 02
ASŘ Kuplová pec Slévárny, a.s. Trinec květen 02
MaR a ASŘ pro experimentální zařízení TROP Třinecké železárny, a.s. červen 02
Injektáž směsi oleje a uhlí do vysoké pece – ASŘ Třinecké železárny, a.s. červenec 02
Sledování vytížení mlecích linek – MaR a ASŘ Refrasil s.r.o. srpen 02
Čerpací stanice Těrlicko – ASŘ OKD, a.s. říjen 02
Chemická úpravna vody – ASŘ Energetika, a.s., Třinec říjen 02
Řízení plynového kompresoru ŽDB, a.s. Bohumín listopad 02
Nůžky pro stříhání řetězů – MaR a ASŘ Řetězárna, a.s. Česká Ves prosinec 02
Řízení plynového kompresoru – ASŘ OKD, DPB, a.s. Paskov prosinec 02
Vodorovný ohřev pánví – MaR a ASŘ Škoda Hutě Plzeň, s.r.o. duben 01
Ohřev pánví ve slévárně Kutná Hora – MaR a ASŘ ČKD Kutná Hora, a.s srpen 01
Zvyšování tlaku okujové vody – ASŘ Třinecké železárny, a.s. září 01
Modernizace informačního systému aglomerací Třinecké železárny, a.s. říjen 01
Řídicí systém vodního hospodářství – ASŘ Třinecké železárny, a.s. říjen 01
Řízení podtlaku spalin Třinecké železárny, a.s. listopad 00