• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

Reference

NázevInvestorRealizace
Řídící SW Kalících van (voda, polymer) Slévárny Třinec, a.s. 2012
Logistický tok olejářských trub na 1. hale - Vítkovice Třinecké železárny, a.s. 2012
Řídící SW Žíhací pece č. 5 Vítkovice Heavy Machinery, a.s. - Ostrava 2012
ASŘ Linky pro testování kompresorů Pars nova, a.s. - Šumperk 2012
Přenos dat ze stroje EUCD KSR Industrial, s.r.o. - Opava 2012
Revize vodních clon PPO - VP4 a VP6 Třinecké železárny, a.s. 2011
Oprava ŘS a plynového zařízení pecí Moser Refrasil, s.r.o. 2011
Obnova ŘS 3x žíhacích pecí ArcellorMittal Ostrava, a.s. ArcellorMittal Ostrava, a.s. 2011
ŘS popouštěcí pece Hanácké železárny a pérovny, a.s. - Prostějov 2011
Oprava ovládání regálového zakladeče Třinecké železárny, a.s. 2010
Oprava poruchové signalizace v rozvodně Dukla Dalkia, a.s. 2010
Dodávka 4 ks dig. tachografů DITA03 pro těžní stroje OKD, a.s. Důl ČSM 2010
ŘS ohřevu pánví ŽĎAS, a.s. 2010
Zhotovení software soustruhu válců Strojírny Třinec, a.s. 2010
ŘS kovářské pece Strojírny Třinec, a.s. 2009
ŘS drtící linky Třinecké železárny, a.s. 2009
Rekonstrukce rozvoden 6kV ve vodním prádle OKD, a.s. Důl Darkov 2009
Elektroinstalace datové sítě v nové vyr. hale Berndorf Bäderbau, s.r.o. 2009
Poměrové dávkování aglomerace č.1- Mar a ASŘ Třinecké železárny, a.s. 2009
Oprava ŘS pecí tepelného zpracování Strojírny Třinec, a.s. 2009
Mobilní vysušování pánví ŽĎAS , a.s. 2009
Rekonstrukce kabelových tras VN a rozvody 22 kV OKD, a.s. - Důl Darkov 2008
Sběr dat z linek B2E KSR Industrial, s.r.o. 2008
Optimalizace vlhčení směsi a obsahu paliva-Aglomerace I Třinecké železárny, a.s. 2008
SW pro zkušební zařízení vázacích prostředků D5, a.s. 2008
Řízení pohonu ostřiku okují UT Bohumín Třinecké železárny, a.s. 2008
Oprava ŘS pecí tepelného zpracování DTZ Strojírny Třinec, a.s. 2008
Oprava bezdrátové sítě na KJT Třinecké železárny, a.s. 2008
ASŘ pro jeřáb č.23 na KJT Třinecké železárny, a.s. 2008
ASŘ chladícího lože,levá žíla Třinecké železárny, a.s. 2008
ASŘ pro vykládku koksu v TŽ Třinecké železárny, a.s. 2008
Oprava ASŘ skříní KJT Třinecké železárny, a.s. 2008
ŘS ohřevů pánví UNEX, a.s. 2008
Řídicí software linky B2E KSR Industrial, s.r.o. 2008
Montáž Wifi sítě na KJT Třinecké železárny, a.s. 2008
Oprava rozvaděče RM1 Slévárny Třinec, a.s. 2008
Oprava ŘS sušící komory Slévárny Třinec, a.s. 2008
ASŘ žíhací pece H.J.H.Pipetech, s.r.o. 2008
Napájecí silnoproudé rozvody "Apretace odlitků" Slévárny Třinec, a.s. 2008
Granulace VP4 - část MaR Třinecké železárny, a.s. 2008
Modernizace ŘS sušek písku Slévárny Třinec, a.s. 2008
Ovládací skříňky pro ohřevy pánví Kuřim PIRES, s.r.o. 2008
ŘS dispečerského pracoviště HZS Třinecké železárny, a.s. 2008
Oprava MaR narážecí pece - univerzální trať Bohumín Třinecká projekce, a.s. 2008
Zvýšení průchodnosti linky ČDS Třinecké železárny, a.s. 2008
Rozšíření a modernizace ŘS úpravny vody OKD, a.s. - Důl Darkov 2007
Oprava rozvaděče RM6 Slévárny Třinec, a.s. 2007
Oprava prohlížecí linky ČDS Třinecké železárny, a.s. 2007
ASŘ druhování vsázky pro el. pece Slévárny Třinec, a.s. 2007
ASŘ látkových filtrů Luhr - Aglomerace 1 Třinecké železárny, a.s. 2007
Oprava MaR a ASŘ sušek písku SCH5 a SCH25 Slévárny Třinec, a.s. 2007
Ohřev pánví PSP SLÉVÁRNA, a.s. 2007
Řízení množství zpětného aglomerátu Aglomerace1 Třinecké železárny, a.s. 2007
ŘS vodorovných ohřevů pánví ŽĎAS, a.s. 2007
Rozšíření IS sběru dat Slévárny Třinec, a.s. 2007
Regulace kyslíku do kuplových pecí ŽDB GROUP, a.s. - Viadrus 2007
Odprášení výklopníků na rudišti Třinecké železárny, a.s. 2006
Snímání teplot v termoboxu na elektroocelárně Třinecké železárny, a.s. 2006
ŘS ohřevu pánví ČKD Kutná Hora, a.s.-závod Chrudim 2006
Odsun a expedice odprašků z filtrů aglomerace I Třinecké železárny, a.s. 2006
ASŘ odprášení spalin aglomerace I Třinecké železárny, a.s. 2006
ŘS ohřevu pánví ŽDB GROUP, a.s. 2006
ŘS ohřevu pánví ve slévárně Šmeral, a.s. Brno Linde Gas a.s. 2006
Řízení zavážení homogenizační hromady aglo Třinecké železárny, a.s. 2006
Rekonstrukce MaR ve velínu tunelové pece Refrasil, s.r.o. 2006
ASŘ vozové ohřívací pece v kovárně Strojírny Třinec, a.s. 2006
Rozšíření IS sběru dat ze sléváren o měření teplot Slévárny Třinec, a.s. 2006
ŘS tangenciálního odlučovače - úpravna vody OKD, a.s. - důl Darkov 2006
ASŘ rotační pece 5t Železárny Štěpánov, s.r.o. 2006
Oprava MaR sušících pecí 4 a 5 Slévárny Třinec, a.s. 2006
ASŘ linky na odkamenění uhlí OKD, a.s. - důl Darkov 2006
Tachograf těžního stroje 9.květen OKD, a.s. - Důl Darkov 2006
Zařízení pro funkční zkoušky a revize těžních strojů OKD Energetika, a.s. 2005
Bezdrátová identifikace nádob na vážních vozech Třinecké železárny, a.s. 2005
Informační systém sběru dat z agregátů sléváren Slévárny Třinec, a.s. 2005
ASŘ látkových filtrů na aglomeraci I Třinecké železárny, a.s. 2005
Rekonstrukce ASŘ aglomerace I Třinecké železárny, a.s. 2005
ASŘ vozové žíhací pece Strojírny Třinec, a.s. 2005
Řízení osvětlení tenisové haly Vitality Slezsko, s.r.o. 2005
ASŘ rotační pece na tavení hliníku Kovohutě Mníšek, a.s. 2005
Měření teplot v žíhacích pecích STC Třinecké železárny, a.s. 2005
ASŘ rovnačky drátu TRIALFA,s.r.o. 2005
Průmyslové kamery - finalizační linka na válc. C Třinecké železárny, a.s. 2005
Měření rychlosti odlévání ingotů - elektroocelárna Třinecké železárny, a.s. 2005
Tachografy skipů dolu Darkov OKD, a.s. - závod Darkov 2005
Oprava MaR sušící pece v jádrovně Slévárny Třinec, a.s. 2005
ASŘ dmýchání kyslíku do obloukové pece - Plzeň Linde Technoplyn, a.s. 2004
MaR ovládání hořáků UXA Brno Linde Technoplyn, a.s. 2004
Sledování vytížení brusek na úpravně sochorů Třinecké železárny, a.s. Třinec 2004
Modernizace řídicího systému brusky Schlutter Třinecké železárny, a.s. Třinec 2004
Oprava MaR na plynočistírně VP4 Třinecké železárny, a.s. Třinec 2004
Řídicí systém vozové ohřívací pece Strojírenská výroba, a.s. Třinec 2004
ASŘ dmýchání argonu do pece - ČKD Kutná Hora Linde Technoplyn, a.s. 2004
MaR ohřevu pánví Železárny Štěpánov, s.r.o. 2004
Přemístění a modernizace linky na loupání oceli Třinecké železárny, a.s. 2004
Řídicí systém žíhacích pecí - slévárna oceli Slévárny, a.s. Třinec 2004
Řídicí systém rotační pece UXA Brno, s.r.o. 2004
Oprava ASŘ hořáku dřevomodelárny Slévárny Třinec, a.s. 2003
Tachograf těžního stroje MIR 5 OKD, a.s. - Darkov 2003
Řídicí systém rotační pece Železárny Štěpánov, s.r.o. 2003
Chemická úpravna vody - druhá část Energetika, a.s. Třinec 2003
Řídicí systém plamenných pecí Slévárny, a.s. Třinec 2003
Řídicí systém žíhací pece Slévárny, a.s. Třinec 2003
Ohřev pánví ve slévárně České Budějovice ČKD Kutná Hora, a.s., Slévárna České Budějovice 2003
Sušicí komora Slévárny, a.s. Třinec 2003
Řízení plynového kompresoru OKD, DPB, a.s. Paskov 2002
Nůžky pro stříhání řetězů Řetězárna, a.s. Česká Ves 2002
Řízení plynového kompresoru ŽDB, a.s. Bohumín 2002
Čerpací stanice Těrlicko OKD, a.s. Ostrava 2002
Chemická úpravna vody Energetika, a.s. Třinec 2002
Sledování vytížení mlecích linek Refrasil s.r.o. Třinec 2002
Injektáž směsi oleje a uhlí do vysoké pece Třinecké železárny, a.s. Třinec 2002
Řídicí systém pro experimentální zařízení TROP Třinecké železárny, a.s. Třinec 2002
ASŘ kuplové pece Slévárny, a.s. Trinec 2002
Svislý ohřev pánví na ocelárně Třinecké železárny, a.s., elektroocelárna 2002
Řízení polohy dopravního pásu Třinecké železárny, a.s. Aglomerace II 2002
Řízení rovnačky profilů Třinecké železárny, a.s., Válcovna KJT 2002
Řídicí systém vodního hospodářství Třinecké železárny, a.s., Válcovna KJT 2001
Modernizace informačního systému aglomerace Třinecké železárny, a.s. Aglomerace I 2001
Zvyšování tlaku okujové vody Třinecké železárny, a.s., Válcovna KJT 2001
Ohřev pánví ve slévárně Kutná Hora ČKD Kutná Hora, a.s 2001
Vodorovný ohřev pánví Škoda Hutě Plzeň, s.r.o. 2001
Řízení podtlaku spalin Třinecké železárny, a.s. Aglomerace II 2000
 
Joomla SEO powered by JoomSEF