Zvyšovací stanice směsného plynu

Stanice pro zvyšování tlaku plynu byla postavena pro novou žíhací pec na provoze Sléváren Třinec, a.s.. Zařízení je vybaveno dvěma dmýchadly. Regulace tlaku na výstupu ze stanice se provádí řízením otáček dvou dmýchadel pomocí frekvenčních měničů. Veškeré ovládání a regulace se provádí prostřednictvím PLC Siemens S7-1200, který je umístěn v rozvaděči poblíž stanice. Tento PLC je komunikační linkou spojen s řídicím systémem žíhací pece. Obsluha ovládá a sleduje funkci stanice pomocí operátorského panelu Siemens KP300, který je umístěn ve dveřích rozvaděče.

 

 

Investor: Slévárny Třinec, a.s.
Realizace: 2018
Rozsah dodávky: Realizace části elektro a ASŘ