Sušicí linka koksu

Na stávající sušicí lince koksu byla provedena kompletní výměna elektroinstalace včetně řídicího systému a čidel měření. V rozvodně nn nová sušička byl instalován rozváděč s řídicím systémem Siemens S7 Fail-safe (S7-315F), všechny měřící a regulační okruhy jsou signálově propojeny na I/O jednotku základní úrovně. Tento PLC komunikuje s vizualizačním počítačem v místnosti obsluhy. Nový řídicí systém kromě pásové dopravy ovládá chod nového hořáku a zajišťuje všechny bezpečnostní podmínky startu i průběhu sušení. Součástí rekonstrukce byla i výměna hořáku a hořákové automatiky firmou Pires s.r.o. Pro ruční režim a ovládání hořáku servisní organizací jsou v blízkosti technologie umístěny skříňky místního ovládání jednotlivých pohonů.

 

 

Investor: Třinecké železárny, a.s.
Realizace: 2018
Rozsah dodávky: Realizace části ASŘ