• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ŘS ohřevu pánví

Akce: ŘS ohřevu pánví
Investor:

ŽDB GROUP, a.s.

Odběratel:

 

Realizace:

2006

Popis :

Předehřev pánví před naléváním kovu se provádí pomocí hořáku, ve kterém je spalována směs zemního plynu a kyslíku. Zařízení ohřevu se skládá z plynové řady a plynového hořáku, který je vybevený automatikou pro sledování bezpečného chodu hořáku. Režim chodu hořáku je rozdělen na chod na zapalovací hořák, I. stupeň výkonu, II. stupeň výkonu. Hořák je zabudován ve víku, které se pokládá na pánve prostřednictvím pojezdové konstrukce. Ohřev probíhá podle ohřevové křivky, kterou nastavuje obsluha zápisem na operátorském panelu nebo výběrem ze seznamu křivek. Aktuální žádaná teplota pánve je dosahována změnou výkonu hořáku. Technologický proces ohřevu pánve je řízen programovatelným regulátorem Tecomat TC606. Tento automat ovládá plynové a kyslíkové armatury tak, aby časový průběh teploty v pánvi odpovídal nastavené ohřevové křivce.Dosažení konečné cílové teploty je signalizováno bílou signálkou. Pánev je na této teplotě udržována až do vypnutí ohřevu obsluhou

Přínos nasazení:

- zefektivnění procesu předehřevu
- bezpečnost předehřevu

Rozsah dodávky:

-rozvaděč MaR a ASŘ
- řídicí software pro PLC
- elektro

Prostředky:

- PLC Tecomat TC606
- operátorský panel ID-08

Přílohy:
 Portálová konstrukce s víkem pro ohřev pánví  Mechanizmus zdviže víka  Rozvaděč MaR  Výzbroj rozvaděče - PLC Tecomat TC600

 
Joomla SEO powered by JoomSEF