• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ŘS vodního hospodářství

Akce: ŘS vodního hospodářství
Investor:

Třinecké železárny, a.s., Válcovna drátů a jemných profilů

Odběratel:

Třinecký inženýring, a.s.

Realizace:

2001

Popis : Pod vodní hospodářství Válcovny drátů a jemných profilů spadají tři okruhy:
1. okruh chladicí vody pro chlazení pohonů válcovacích stolic
2. okruh okujové vody pro chlazení válců a splachování okují
3. okruh thermexové vody pro řízené chlazení vývalků

Dostatečné množství chladicích médií a jejich připravenost k použití spoluurčuje plynulost technologického procesu na válcovací trati. K základním funkcím řídicího systému patří automatické zapínání a vypínání čerpadel, ovládání armatur, doplňování zásobníků hydrantovou vodou, vypouštění přebytečné vody z okruhů do čističky odpadních vod.

Přínos nasazení: - snížení prostojů válcovny
- zvýšení komfortu obsluhy
Rozsah dodávky: - řídicí software pro PLC
- aplikační software pro PC ( vizualizace )
Prostředky: - PLC TECOMAT NS950 (CPM 1D, 24xAI, 128xDI, 32xDO)
- PC (Control Web 2000)
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF