• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
MaR ovládaní hořáků UXA Brno

Akce: MaR ovládaní hořáků UXA Brno
Investor:

UXA Brno, s.r.o.

Odběratel:

Pires, s.r.o.

Realizace:

2004

Popis : Stanoviště pro ohřev menších odlévacích pánví je vybaveno jedním hořákem na bázi plyn - kyslík. Hořák se místně ovládá z řídící skříňky (zapnutí-vypnutí hořáku) prostřednictvím selenoidových ventilů na přívodním potrubí plynu a kyslíku. Stanoviště zahrnuje plynové a kyslíkové armatury a řídicí skříňku.

V řídicí skříňce se nachází hořáková automatika IFS pro zapálení a hlídání plamene. Na skříňce se signalizuje porucha, zapálení hořáku, mez tlaku plynu a kyslíku pro správný a bezpečný chod. Porucha se vybavuje od těchto předešlých hodnot řídicím systém Rotační pece (realizace 2004) na který, je toto stanoviště napojeno. Při poruše se okamžitě vypne přívod kyslíku a plynu do hořáku.

Přínos nasazení: - zvýšení bezpečnosti provozu předehřevu
Rozsah dodávky: -rozvaděčová skříňa
- montáž elektro
Prostředky: - IFS hořáková automatika
- napojení na ŘS rotační pece
Přílohy:  Předehřev pánve  Hořák s hlídáním plamene  Stanoviště předehřevu  Řídicí skříňka hořáku  Výzbroj řídicí skříňky
 
Joomla SEO powered by JoomSEF