• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ŘS pro experimentální zařízení TROP

Akce: ASŔ kuplové pece
Investor:

Slévárny, a.s. Třinec

Odběratel:

 

Realizace:

2002

Popis : Na základě úkolů technického rozvoje Třineckých železáren, a.s. jsou podle vypracovaného projektu prováděny experimentální tavby určených surovin s cílem dosáhnout zvýšení technologické úrovně některých hutnických provozů. Tavby jsou prováděny pomocí upravené kuplové pece v provoze Sléváren, a.s. Třinec. Dodaný řídicí systém umožňuje nastavovat a regulovat hodnoty určených veličin, průběžně sledovat parametry a stav zařízení a zaznamenávat měřené hodnoty pro pozdější vyhodnocení a rozhodnutí o způsobu provedení dalšího experimentu.
Přínos nasazení: - operativní řízení experimentálního procesu
- možnost zpracování získaných informací pomocí výpočetní techniky
- nástroje pro podporu rozhodování a vyhodnocení výsledků taveb
Rozsah dodávky: - rozvaděč MaR a ASŘ
- dodávka MaR
- montáž u uživatele
- řídicí software pro PLC
- aplikační software pro PC ( vizualizace )
Prostředky: - 1x PLC SIMATIC S300 (CPU 318-2 , 8xDI, 8xDO, 56xAI, 4xAO)
- 2x PC (SIMATIC ProToolPro 6.0, zákaznický software v Borland Delphi)
Přílohy: Odpich litiny z kuplové pece Odpich ztrusky z kuplové pece
 
Joomla SEO powered by JoomSEF