• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Sušící komora

Akce: Sušicí komora
Investor:

Slévárny, a.s. Třinec

Odběratel:

Třinecká projekce, a.s.

Realizace:

2003

Popis : Vysoušení pískových forem před odléváním se provádí v sušicí komoře, která je vybavena dvěma hořáky pro spalování směsného plynu. Sušení probíhá podle teplotní křivky, kterou nastavuje obsluha zápisem na operátorském panelu nebo výběrem ze seznamu křivek. Aktuální žádaná teplota v komoře je dosahována automatickým zapínáním a vypínáním hořáků a změnou jejich výkonu. Nový řídicí systém nahradil zastaralý způsob přímého ovládání hořáků obsluhou, kdy byly výkony hořáků nastavovány ručně podle aktuálního stavu komory.
Přínos nasazení: - snížení pracnosti
- zlepšení kvality vysušených forem
- zvýšení bezpečnosti práce během sušení forem a odlévání
Rozsah dodávky: - rozvaděč MaR a ASŘ
- montáž u uživatele
- řídicí software pro PLC
Prostředky: - PLC TECOMAT TC605 + rozšiřující modul TC634
- operátorský panel ID-08
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF