• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
MaR ohřevu pánví

Akce: MaR ohřevu pánví
Investor:

Železárny Štěpánov spol. s r.o.

Odběratel:

Pires, s.r.o.

Realizace:

2004

Popis : Stanoviště umožňuje současně ohřev pánve a kuplové pece. Dva hořáky jsou na bází plyn - kyslík. Hořáky se místně ovládají z řídící skříňky (zapnutí-vypnutí hořáku) prostřednictvím selenoidových ventilů na přívodním potrubí plynu a kyslíku. Stanoviště zahrnuje plynové a kyslíkové armatury a řídicí skříňku. V řídicí skříňce se nacházajejí hořákové automatiky IFS pro zapálení a hlídání plamene. Na skříňce se signalizuje porucha, zapálení hořáku, mez tlaku plynu a kyslíku pro správný a bezpečný chod. Porucha se vybavuje od těchto předešlých hodnot řídicím systém rotační pece č.1 (real. 2003) na který, je toto stanoviště napojeno. Při poruše se okamžitě vypne přívod kyslíku a plynu do hořáku.
Přínos nasazení: - zvýšení bezpečnosti provozu předehřevu

 

Rozsah dodávky: -rozvaděčová skříňa
- montáž elektro
Prostředky: - 2x IFS hořáková automatika
- napojení na ŘS rotační pece č.1
Přílohy:  Stanoviště ohřevu  Plynové a kyslíkové armatury  Řídicí skříňka  Řídicí skříňka - výzbroj IFS
 
Joomla SEO powered by JoomSEF