• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Měření rychlosti odlévání ingotů - elektroocelárna

Akce: Měření rychlosti odlévání ingotů - elektroocelárna
Investor:

Třinecké Železárny, a.s.

Odběratel:

 

Realizace:

2005

Popis : Znát rychlost lití oceli z pánve zavěšené na háku portálového jeřábu do forem na ingoty je důležité. Správná a stejná rychlost lití má zásadní význam pro vnitřní struktůru ingotů. Hmotnost břemene a její změna jsou spolu s dalšími údaji přenášeny z Disomatu (vyhodnocovací jednotka) do PLC pomocí dvou radiomodemů. Odtud jsou data přenášena do PC, kde jsou dále zpracovávána a archivována v databázi. Jeřábová váha slouží ke zjišťování a záznamu údajů: hmontnosti oceli, rychlosti lití oceli a hmotnosti břemene zavěšeného na jeřábu. Realizace si vyžádala na jeřábu úpravu uchycení pojezdu kočky umožňující montáž snímaču zatížení.
Přínos nasazení: - známa rychlost lití a hmotnost břemene
- možnost archivace dat a jejich možné další zpracování
Rozsah dodávky: - elektro, MaR
- rozvaděč ASŘ
Prostředky: - PLC Simatic S7 300
- vážní systém Schenck, vybavený jednotkou DISOMAT B plus
- radiomodemy
- PC, zobrazovače hmontnosti
Přílohy: Původní stav pojezdu kočky Kyvné rameno se snímačem zatížení Pojezd kočky po úpravě pojezdu Zobrazovací jednotky hmotnosti a rychlosti lití oceli
 
Joomla SEO powered by JoomSEF