• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ŘS Vozové ohřívací pece č.5

Akce: ŘS Vozové ohřívací pece č.5
Investor:

Vítkovice Heavy Machinery, a.s.

Odběratel:

Temex, s.r.o.

Realizace:

2012

Popis :

Vozová žíhací pec slouží k tepelnému zpracování (žíhání) rozměrných odlitků. Teplotní proces se provádí za účelem zlepšení povrchových a vnitřních vlastností materiálu (odstranění pnutí) po předcházejícím výrobním procesu odlévání. Softwarové práce na nové Vozové peci č.5 zahrnovaly kompletní řídící program PLC (Alleny Bradley L35E) a vizualizaci technologie. Řídící systém vyhodnocuje provozní a poruchové stavy, startovací podmínky, reguluje teplotu v šesti zónách, reguluje tlak spalovacího vzduchu, udržuje teplotu před a za rekuperátorem ve stanovených mezích, ovládá hydraulické mechanizmy přitlačení vrat a žlabů, zdvih vrat aj. Vizualizce technologie umožňuje oblsuze pece zadávat a ovlivňovat teplotní průběch pece. Dává dostatečný přehled o aktuálním stavu pece prostřednictvím historických trendů, stavových zpráv, měřených veličin a zobrazením aktuálních stavů vstupů a výstupů.

Přínos nasazení:

- zvýšení bezpečnosti provozu
- zkvalitnění tepelného pochodu
- ekonomické aspekty

Rozsah dodávky:

- řídící software - program PLC Allen Bradley L35E
- vizualizace technologie ControlWeb v6.1

Prostředky:
Přílohy: Vizualizace - Obrazovka technologie Vozové pece č.5 Vizualizace - Obrazovka pro zadávání teplotního režim pece
 
Joomla SEO powered by JoomSEF