• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ŘS rotační pece

Akce: ŘS rotační pece
Investor:

UXA Brno, s.r.o.

Odběratel:

Linde Technoplyn a.s.

Realizace:

2004

Popis :

Rotační pec s výkonným kyslíko-palivovým hořákem Linde pro tavení litiny. Operátor nastaví na počítači program tavení, který má několik kroků. Řídicí systém reguluje na žádaný průtok plynu, automaticky je regulován spalovací poměr kyslík / plyn. Software na počítači vizualizuje technologii, trenduje průběh tavby, hlásí poruchy a alarmy. Dále umožňuje práci s tavebními listy a zápis složení vsázky a dalších údajů.

Přínos nasazení: - automatické řízení pece a dalších zařízení (chlazení hořáku, pomocné hořáky)
- zvýšení bezpečnosti provozu zařízení a komfortu obsluhy
- zpřístupnění dat z technologie do lokální počítačové sítě slévárny
( tavební listy, spotřeby plynů a vsázky )
Rozsah dodávky:

-elektro, MaR
- hardware, řídicí a vizualizační software

Prostředky:

- PLC Tecomat TC605 s rozšiřujícím modulem TC625
- průmyslové PC s dotykovou obrazovkou (Control Web 2000)

Přílohy:
 Vizualizace technologie rotační pece Vizualizace zadávání parametru aut. chodu  Vizualizace tavební listy Stojan hořáku se zapalovací automatikou  PLC Tecomat TC605 s rozšiřujícím modulem TC625 Dotykový displej s vizualizací technologie Rotační pec před renovací

 
Joomla SEO powered by JoomSEF