• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Řídící SW Kalících van (voda/polymer)

Akce: Řídící SW Kalících van (voda, polymer)
Investor:

Slévarny Třinec, s.r.o. Třinec

Odběratel:

D5, a.s. - Třinec

Realizace:

2012

Popis :

Proces kalení je jeden ze způsobů tepelného zpracování oceli. Ocelový výrobek - odlitek se ohřívá na kalící teplotu a posléze se prudce zchladí. Tento proces se využívá ke zlepšení mechanických vlastností (vyšší tvrdost, povrchová odolnost). Technologie zahrnuje dvě nové kalící vany s různými kalicími lázněnmi (v jedné se používá voda a v druhé roztok polymeru ve vodě). Zařízení kalící vany (voda) není složité a zde se jen měří teplota vody. Natož zařízení kalící vany (lázeň polymer+voda) navíc zahrnuje hydraulický zdvihací mechanizmus roštu na odlitky, pět vířidel lázně, dva čerpadla a chladič roztoku. Mezi další zařízení patří hydraulická stanice a dva filtry chladící vody a lázně (viz. příloha).

Řídící systém s vizualizací technologie umožňuje oblsuze (jen pro kalení v roztoku polymeru a vody) zadat dobu po kterou se má daný odlitek kalit. Doba se začne odpočítavat až po spuštění roštu a po uplynutí stanovené doby se automaticky rošt vyzdvihne. Řídící sytém hlídá teplotu lázně (teplota by neměla překročit 50°C) a dobu chodu čerpadel. Při každém požadavku na chlazení se zapne to čerpadlo, které má menší dobu chodu. ŘS vyhodnocuje provozní a poruchové stavy. Vizualizce technologie dává dostatečný přehled o aktuálním stavu technologie prostřednictvím historických trendů, stavových zpráv a měřených veličin.

Přínos nasazení:

- zvýšení bezpečnosti provozu zařízení a komfortu obsluhy
- zefektivnění procesů spjatých s kalením

Rozsah dodávky:

- řídící software - program PLC Simatic S7 300
- 2x vizualizace v prostředí ControlWeb v6.1

Prostředky:

- 2x vizualizační PC

Přílohy: Obrazovka - Kalící nádrž polymer Obrazovka - Kalící nádrž voda
 
Joomla SEO powered by JoomSEF