• Slide image one
 • Slide image two
 • Slide image three
ŘS popouštěcí pece

Akce: ŘS popouštěcí pece
Investor:

Hanácké železárny a pérovny, a.s. - Prostějov

Odběratel:

Pires, s.r.o.

Realizace:

2010

Popis : Popouštěcí pec Reina B slouží k tepelnému zpracování pružin po jejich předchozím kalení v oleji. Pružiny procházejí postupně přes čtyři zóny pece, ve kterých je udržována předepsaná teplota. Požadované teploty v zónách zadává obsluha do řídicího systému SIMATIC S7 300 podle technologického předpisu pro daný sortiment výroby.Během ohřevu tento automat ovládá jednotlivé hořáky tak, aby aktuální teploty v zónách pece odpovídaly nastavenému ohřevovému diagramu (ohřevové křivce). Teploty jsou v jednotlivých zónách regulovány nezávisle.

Všechny hořáky jsou vybaveny automatikami BCU. Řídící systém umožňuje okamžitý start ohřevu obsluhou z operátorského panelu anebo automatický start ohřevu podle předem nastaveného datumu a času. Obsluha pece komunikuje s řídicím automatem prostřednictvím operátorského panelu Siemens OP 77A (umístěn na řídicím pultu) a dále pomocí počítače PC, vybaveného dotykovou obrazovkou. Dotyková obrazovka je umístěna na čelních dveřích rozvaděče.

Přínos nasazení: - efektivnější tepelný pochod pece
- vyhodnocování spotřeb plynu
- zvýšení bezpečnosti provozu popouštěcí pece
Rozsah dodávky: - rozvaděč MaR
- PLC a PC software
- montáž elektro
Prostředky: - PLC SIMATIC S7 300
- vizualizační PC
Přílohy: Původní hořáková automatika Původní MaR rozvaděč Rozvaděč  MaR s výzbrojí a PLC Siemens Simatic S7-300 Rozvaděč  MaR Bezpečnostní uzávirací armatura plynu Nová hořáková automatika BCU. Řídící pult. Operátorský panel Siemens OP 77A Vizualizace technnologie popouštěcí pece.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF