• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Revize vodních clon PPO - VP4 a VP6

Akce: Revize vodních clon PPO - VP4 a VP6
Investor:

Třinecké Železárny, a.s.

Odběratel:

 

Realizace:

2011

Popis : Protipožární zařízení (EPS - elektrické požární signalizace) zabezpečuje pásový dopravník přepravující horký koks z koksovny do zásobníku - bunkru u VP. Dopravník je umístěn v uzevřeném tubusu, který je zavěšen na ocelové konstrukci spojující výrobní provozy koksochemické výroby a vysokých pecí VP4 a VP6. Jednak samotný horký koks už zvyšuje možnost vzniku požáru a taky ztížená dostupnost k pásovému dopravníku pro jednotky HZS TŽ, a.s. si vyžádala montáž EPS.

Mozkem tohoto systému je adresovatelná ústředna MHU 110, do které jsou přivedeny linky od hlásičů. Tento systém monitoruje skrze hlásiče pásový dopravník a v případě požáru vyšle povely protipožárního opatření: odstavení dopravníku, aktivace hasícího mechanizmu - vodní clony a vyslání hlášení o vznikajícím požárů na dispečink podnikové jednotce HZS. Revize protipožárního zařízení se provádí jednou ročně a co půl roku se vykonává kontrola.

Přínos nasazení: - včasné vyhlášení poplachu a aktivace hasebních úkonů
Rozsah dodávky: - montáž ústředny MHU 110
- montáž elektro a snímačů
Prostředky:

- systém EPS, ústředna MHU 110 s kapacitou 256 hlásičů (Lites,s.r.o.)
- hlásící smyčky a snímače

Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF