• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Ŕízení podtlaku spalin

Akce: Řízení podtlaku spalin na aglomeraci
Investor:

Třinecké železárny, a.s. Aglomerace II

Odběratel:

 

Realizace:

2000

Popis : Při výrobě aglomerátu zahříváním surovin na spékacích pásech jsou vzniklé spaliny nasávány do potrubí pod spékacími pásy a pak pomocí exhaustorů dopravovány do komína. Podtlak, který může v nasávacím potrubí kolísat vlivem nestejné průdyšnosti materiálu je žádoucí udržovat na konstantní hodnotě. Řídicí systém reguluje podtlak pomocí škrtících klap ovládaných servopohony.
Přínos nasazení: - zlepšení kvality a homogenity aglomerátu
Rozsah dodávky: -rozvaděč, MaR a ASŘ 
-řídicí software pro PLC 
-vizualizační software pro PC
Prostředky: - PLC TECOMAT NS950 (CPM 2B, 8xAI, 16xDI, 8xAO, 8xDO)
- PC (Control Web 2000)
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF