• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Vodorovný ohřev pánví

Akce: Vodorovný ohřev pánví
Investor:

Škoda Hutě Plzeň, s.r.o.

Odběratel:

 

Realizace:

2001

Popis : Předehřívání pánví před naléváním kovu z tavicí pece se provádí pomocí hořáku, ve kterém je spalována směs zemního plynu a kyslíku. Ohřev probíhá podle teplotní křivky, kterou nastavuje obsluha zápisem na operátorském panelu nebo výběrem ze seznamu křivek. Aktuální žádaná teplota pánve je dosahována
změnou průtoku plynu do hořáku. Současně je regulován i průtok kyslíku tak, aby bylo dosaženo žádoucího spalovacího poměru.
Přínos nasazení: snížení nákladů na ohřev pánví
- zvýšení počtu taveb na jednu vyzdívku
- zlepšení pohotovosti a připravenosti pánví pro odlévání oceli
Rozsah dodávky: - rozvaděč MaR a ASŘ
- montáž u uživatele
- řídicí software pro PLC
Prostředky: - PLC TECOMAT TC515
Přílohy: Řozvaděč s řídicí jednotkou -Plzeň Kysliko-palivový hořák - Plzeň
 
Joomla SEO powered by JoomSEF