• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ŘS plamenných pecí

Akce: ŘS plamenných pecí s kyslíkopalivovými hořáky
Investor:

Slévárny, a.s. Třinec

Odběratel:

 

Realizace:

2003

Popis :

Plammené pece slouží k tavení výchozí suroviny při výrobě velkých odlitků. Původní způsob ohřevu, založený na spalování topného oleje ve vzduchu, byl nahrazen moderními hořáky pro spalování směsného plynu v kyslíku. Dvě pece byly vybaveny společným řídicím systémem, který zajišťuje optimalizaci tavení a obsahuje bezpečnostní funkce.

Přínos nasazení: - zlepšení ekologie
- podstatné zkrácení doby tavení
- snížení nákladů na tavbu 1 tuny suroviny
Rozsah dodávky:

-elektro, MaR
- hardware, řídicí a vizualizační software

Prostředky:

- PLC TECOmat NS 950, sériová komunikace
- PC ( ControlWeb 2000 )

Přílohy:
Vizualizace panelu - Přehled Vizualizace panelu - Technologie

 
Joomla SEO powered by JoomSEF