• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ASŘ rotační pece 5t

Akce: ŘS rotační pece
Investor:

Železárny Štěpánov s.r.o.

Odběratel:

Linde Technoplyn a.s.

Realizace:

2006

Popis : Rotační 5t pec s výkonným kyslíko-palivovým hořákem pro tavení litiny. Operátor nastaví na počítači program tavení, který má několik kroků. Řídicí systém reguluje na žádaný průtok plynu a natáčí / otáčí pec podle předvolených parametrů. Automaticky je regulován spalovací poměr kyslík / plyn. Software na počítači vizualizuje technologii, trenduje průběh tavby, hlásí poruchy a alarmy. Dále umožňuje práci s tavebními listy a zápis složení vsázky a dalších údajů.
Přínos nasazení: - automatické řízení pece a pomocných zařízení (chlazení hořáku, filtrační stanice spalin, pomocné hořáky)
- zvýšení bezpečnosti provozu zařízení a komfortu obsluhy
- zpřístupnění dat z technologie do lokální počítačové sítě slévárny ( tavební listy, spotřeby plynů a vsázky )
Rozsah dodávky: - elektro, MaR
- hardware, řídicí a vizualizační software
Prostředky: - PLC Allen Bradley FlexLogix 1794-L34
- průmyslové PC s dotykovou obrazovkou (Control Web 2000)
Přílohy: Rotační pec č. 2 Sázecí poloha pece č.2  Odpich MaR rozvaděč  Skříňka místního ovládání Skříňka ovládání hořáku pro vysušování pánví Vizualizace technologie rotační pece č.2 ASŘ rozvaděč s PLC FlexLogix
 
Joomla SEO powered by JoomSEF