• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Svislý ohřev pánví na ocelárně
Akce: Svislý ohřev pánví na ocelárně
Investor:

STřinecké železárny, a.s., Elektroocelárna

Odběratel:

 

Realizace:

2002

Popis : Předehřívání pánví před odléváním oceli se provádí pomocí hořáku, ve kterém je spalována směs zemního plynu a kyslíku. Hořák je zabudován ve sklopném víku, které po zahájení ohřevu automaticky dosedne na horní okraj pánve. Ohřev probíhá podle teplotní křivky, kterou nastavuje obsluha zápisem na počítači PC nebo výběrem ze seznamu křivek. Aktuální žádaná teplota pánve je dosahována zapínáním a vypínáním hořáku a změnou jeho výkonu. Řídicí systém umožňuje udržovat pánev i na mírně zvýšené teplotě s dostatečnou přesností, a proto je zařízení možno používat i pro vysoušení vlhkých vyzdívek pánve.
Přínos nasazení: - snížení nákladů na ohřev pánví
- zlepšení kvality nových vyzdívek
- zlepšení pohotovosti a připravenosti pánví pro odlévání oceli
Rozsah dodávky: - rozvaděč MaR a ASŘ
- montáž u uživatele
- řídicí software pro PLC
- aplikační software pro PC ( vizualizace )
Prostředky: - PLC TECOMAT NS950 (CPM 2B, 16xDI, 16xDO, 8xAI)
- PC (Control Web 2000)
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF