• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Zvyšování tlaku okujové vody

Akce: Zvyšování tlaku okujové vody
Investor:

Třinecké železárny, a.s., Válcovna drátů a jemných profilů

Odběratel:

Třinecký inženýring, a.s.

Realizace:

2001

Popis : Pro chlazení válců a splachování okují se ve válcovně používá tzv. okujová voda. Po průchodu válcovací tratí stéká samospádem do jímky, odkud je čerpána do odkalovacích nádrží. Po odkalení stéká do vyrovnávací nádrže, kde je nasávána čerpadly a dopravována zpět do válcovací tratě. Po instalaci nových chladicích armatur na válcovací stolice bylo třeba zajistit regulaci tlaku okujové vody na vstupu do tratě. Tlak je udržován na žádané hodnotě pomocí šesti čerpadel. K pracovním úkonům obsluhy v automatickém režimu patří především nastavení žádaného tlaku okujové vody, tolerance tlaku, pořadí zapínání čerpadel.
Přínos nasazení: - zvýšení účinnosti chlazení
- zvýšení komfortu obsluhy
Rozsah dodávky: - řídicí software pro PLC
- aplikační software pro PC ( vizualizace )
Prostředky: - PLC TECOMAT NS950 (CPM 1D, 8xAI, 64xDI, 66xDO)
- PC (Control Web 2000)
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF