• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ASŘ odprášení spalin aglomerace I

Akce: ASŘ odprášení spalin aglomerace I
Investor:

Třinecké Železárny, a.s.

Odběratel:

 

Realizace:

2006

Popis :

Výroba aglomerátu je charakterizována velkou prašností. Prach se do vzduchu dostává hlavně při spékání aglomerační směsi na spékacích pásech a dále během dopravy sypkých materiálů dopravními pásy a při jiných technologických operacích jako jsou navažování, míchání apod. Velké množství prachu ekologicky zatěžuje vlastní provoz i jeho okolí. Vzduch ze všech pater budovy je proto odsáván pomocí dvou ventilátorů a čistí se pomocí dvou látkových filtrů. Zachycený prach se pomocí redlerů, šnekových dopravníků a pásů dopravuje do zásobníku. Odtud se v pravidelných intervalech po navlhčení přesouvá do železničního vagónu a dopravuje se na homogenizační skládku. Řídicí systém zajišťuje chod ventilátorů a odsun zachyceného prachu do zásobníku. Po spuštění operace odsunu prachu obsluhou automaticky navažuje prach do míchačky, dávkuje příslušné množství vody a po promíchání vyprazdňuje míchačku. Navlhčeným prachem rovnoměrně plní vagón pomocí pohyblivého dopravního pásu. Obsluha sleduje proces na obrazovce počítače, který je umístěn na velínu aglomerace I. Vizualizace poskytuje informace o stavu jednotlivých pohonů, poruchová hlášení i historické trendy měřených veličin. Stav zaplnění vagónu sleduje obsluha pomocí průmyslové kamery.

Přínos nasazení: - snížení prašnosti provozu aglomerace I
- informace o stavu jednotlivých pohonů linky

Rozsah dodávky:

- rozvaděče Mar
- montáž elektro

Prostředky:

- PLC Simatic S7 400
- vizualizační PC (Wonderware Intouch)

Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF