• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ASŘ linky na odkamenění uhlí

Akce: ASŘ linky na odkamenění uhlí
Investor:

OKD, a.s. - důl Darkov

Odběratel:

 

Realizace:

2006

Popis : Vytěžené surové uhlí přichází na provoz Odkamenění, kde se flotací v těžké suspenzi rozděluje na čisté uhlí a hlušinu. Obě složky se pak dále upravují, třídí a dopravují do příslušných zásobníků. Provoz má dvě linky, které jsou tvořeny soustavou dopravních pásů, článkových dopravníků, drtičů, podavačů, klap, sít a separátorů.

Řídicí systém zajišťuje posloupnost spouštění a zastavení každé linky podle daných pravidel, včetně předepsané zvukové signalizace. Hlídá chod a poruchy všech pohonů a automaticky zastavuje všechny pohony před místem zastavení pohonu nebo vzniklé poruchy ve směru toku materiálu. Totéž platí při signalizaci přesypu za dopravníkem nebo při zaplnění některého zásobníku.

Obsluha sleduje chod obou linek na obrazovce počítače, který je umístěn na velínu provozu Odkamenění. Vizualizace poskytuje informace o stavu jednotlivých pohonů, poruchová hlášení i historické trendy měřených veličin, dále přepínače pro zadávání parametrů a volbu režimů a ovládače pro spouštění a zastavování linek.

Přínos nasazení: - snažší přehled nad stavem jednotlivých pohonů
- zvýšená bezpečnost provozu

Rozsah dodávky: - rozvaděče Mar
- montáž elektro
Prostředky: - PLC Simatic S7 300
- vizualizační PC
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF