• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Oprava ŘS a plynového zařízení pecí Moser

Akce: Oprava ŘS a plynového zařízení pecí Moser
Investor:

Refrasil, s.r.o. Třinec

Odběratel:

 

Realizace:

2011

Popis :

Obsah vody v surovinách, potřebných pro výrobu žáruvzdorných výrobků musí být nižší
než 7 %. Pro snížení jejich vlhkosti slouží dvě bubnové sušičky Moser, vytápěné koksárenským plynem. Výchozí surový materiál v zásobnících má různou vlhkost, která závisí na jeho konzistenci, struktuře, ročním období a dalších vlivech. Před vstupem do sušičky se rozmělňuje v drtičích, ze kterých vychází s různou velikostí zrn od zlomků mm až po několik cm. Po průchodu materiálu sušičkou se vlhkost jednotlivých kusů materiálu výrazně liší.

Objektivní stanovení průměrné vlhkosti materiálu na výstupu ze sušičky není kontinuálním měřením možné, a proto účinnost sušicího procesu posuzuje subjektivně obsluha a následně se provádí laboratorní stanovení vlhkosti. Obsluha původně regulovala účinnost sušení změnou tepelného příkonu do pece (regulačním ventilem průtoku koksárenského plynu).

Nový řídicí systém Siemens S7 300 ponechává určení příkonu do pece na obsluze a vlastní regulaci průtoku plynu na žádanou hodnotu provádí automaticky. Rekonstrukce zahrnovala obměnu pylnových armatur, hořáků , ŘS, MaR a ASŘ rozvaděče, ventilátorů a montáž frekvenčních měničů. Účinnost vysušování se jednak ovlivňuje průtokem plynu, primárního - spalovacího vzduchu, sekundárního - dospalovacího vzduchu, tlakem spalovacího vzduchu a také otáčkami sušícího bubnu. Na obsluze zůstává rozhodovací úloha změny nastaveného průtoku plynu v závislosti na subjektivním posouzení kvality vysušeného písku.

Přínos nasazení: - zvýšení účinnosti vysušování
- - zvýšení bezpečnosti provozu zařízení a komfortu obsluhy
- snížení spotřeby plynu na výrobní jednotku
Rozsah dodávky:

- rozvaděče Mar a ASŘ
- montáž elektro
- řídicí software pro PLC - software pro operační panel

Prostředky:

- PLC Simatic S7 300
- 2x FM Siemnes Micromaster 440
- 2x FM ABB ACS 800

Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF