• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Obnova ŘS 3x žíhacích pecí ArcellorMittal Ostrava, a.s.

Akce: Obnova ŘS třech žíhacích pecí Arcellor Mittal Ostrava
Investor:

Arcellor Mittal OStrava, a.s.

Odběratel:

Pires, s.r.o.

Realizace:

2011

Popis : Žíhací pece slouží k tepelnému zpracování materiálu. Žíhání se provádí za účelem zlepšení vnitřních a povrchových vlastností materiálu po předcházejícím výrobním procesu (válcování, kalení, svařování, aj), zejména pak k odstranění pnutí. Před realizací se na žíhacích pecích průběh ohřevu řídil změnou průtoku plynu na přívodním potrubí k peci. V závislosti na spalovacím poměru se měnila poloha klapy v sacím potrubí spalovacího vzduchu. Jemné ladění teploty v původních 4 zónách se provádělo manuálním nastavováním ventilů plynu a spalovacího vzduchu na jednotlivých hořácích.

Obnova spočívala v nahrazení zastaralých hořáku moderními hořáky s hořákovými automatikami BCU (Pires), montáž regulačních klap vzduchu pro každý hořák, implementaci řídicího PLC pro každou pec a PC s vizualizací. Na každém hořáku (12x) je průtok plynu řízen rovnotlakým ventilem v závislosti na průtoku spalovacího vzduchu (konstantní spalovací poměr). Průtok vzduchu ke každému hořáku je řízen regulační klapou, ale vždycky pro 4 hořáky v zóně na stejnou velikost (3 zóny). Teploty jsou v každé zóně regulovány nezávisle.

PLC každé pece jsou zapojeny přes síť Ethernet do PC s vizualizací. Obsluha pecí přes vizualizaci nastavuje parametry ohřevu (zadávají žíhací křivky), a má možnost ovlivnit průběh ohřevu (změna křivky, výkonová omezení). Dále pak mohou sledovat samotnou technologii, všechny vstupy a výstupy procesu, prohlížet trendy, archiv poruch. PůvodníPLC pro sběr dat zůstalo nadále zachováno.

Přínos nasazení: - zvýšení bezpečnosti provozu
- odpadá manuální nastavování (regulace) výkonu hořáku
- zkvalitnění regulace tepelného pochodu
- ekonomické aspekty
Rozsah dodávky: - elektro, MaR
- hardware, řídicí a vizualizační software
Prostředky:

- 3x PLC L32E Allen Bradley
- PC s vizualizačním softwarem - ControlWeb

Přílohy: Pohled na mezipecní prostor, původní hořáky s ventily Původní uzaviráci a regulační armatura plynu Ventilátor spalovacího vzduchu Kabina MaR III Nové hořáky s automatikami Kabina MaR zevnitř Kabina MaR po renovaci Dvojité uzavírací bezpečnostní armatury Vizualizace technologie žíhací pece II Vizualizace průběhu ohřevu žíhací pece II
 
Joomla SEO powered by JoomSEF