• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Ohřev pánví ve slévarně Kutná Hora

Akce: Ohřev pánví ve slévárně Kutná Hora
Investor:

ČKD Kutná Hora, a.s

Odběratel:

 

Realizace:

2001

Popis : Předehřívání pánví před naléváním kovu z tavicí pece se provádí pomocí hořáku, ve kterém je spalována směs zemního plynu a kyslíku. Hořák je zabudován ve víku, které obsluha před zahájením ohřevu položí na horní okraj pánve. Ohřev probíhá podle teplotní křivky, kterou nastavuje obsluha zápisem na operátorském panelu nebo výběrem ze seznamu křivek. Aktuální žádaná teplota pánve je dosahována změnou výkonu hořáku. V současné době se v tomto provozu mohou pánve ohřívat na dvou identických pracovištích.
Přínos nasazení: - snížení nákladů na ohřev pánví
- zvýšení počtu taveb na jednu vyzdívku
- zlepšení pohotovosti a připravenosti pánví pro odlévání oceli
Rozsah dodávky: - rozvaděč MaR a ASŘ
- montáž u uživatele
- řídicí software pro PLC
Prostředky: - PLC TECOMAT TC605
- operátorský panel ID-08
Přílohy: PLC a hořáková automatika -Kutná Hora Pohled na dvířka rozvaděče - Kutná Hora Předehřev pánví po finální realizaci - Kutná Hora
 
Joomla SEO powered by JoomSEF