• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Injektáž směsi oleje a uhlí do vysoké pece

Akce: Injektáž směsi oleje a uhlí do vysoké pece
Investor:

Třinecké železárny, a.s. Třinec

Odběratel:

 

Realizace:

2002

Popis : Směs oleje a mletého uhlí je dopravována do vysoké pece, kde je jejím spalováním dosahováno úspory koksu na jednu tunu vyrobeného surového železa. Pro přípravu směsi jsou určeny dvě nádoby, vybavené míchadly a potřebným zařízením pro přísun uhlí a oleje. Hotová směs je dopravována do vysoké pece vysokotlakým pístovým čerpadlem, které je napojeno na potrubí, ukončené tryskami v obvodu pece.

Řídicí systém ovládá v automatickém režimu přísun obou surovin do nádob podle zadaného složení výsledné směsi a současně provádí pravidelné střídání činností obou nádob - v jedné nádobě se míchá další dávka a zároveň se z druhé nádoby odčerpává hotová směs. Během provozu je hlídán aktuální stav všech zařízení a při výskytu poruchy se provede odpovídající zásah.

Přínos nasazení: - snížení nákladů na jednotku produkce
Rozsah dodávky: - rozvaděč MaR a ASŘ
- dodávka MaR
- montáž u uživatele
- řídicí software pro PLC
- aplikační software pro PC ( vizualizace )
Prostředky: - PLC SIMATIC S400 (CPU 412-1 , 96xDI, 64xDO, 16xAI)
- PC (Wonderware InTouch)
Přílohy: Vizualizace - příprava směsi -Třinec Vizualizace - čerpání směsi - Třinec
 
Joomla SEO powered by JoomSEF