• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ŘS dispečerského pracoviště HZS

Akce: ŘS dispečerského pracoviště HZS
Investor:

Třinecké železárny, a.s.

Odběratel:

 

Realizace:

2008

Popis :

Nové dispečerské zařízení na HZS slouží pro přehlednější správu, koordinaci, vyhlášování a pro přehlednější historií zásahů. Především napomáhá k rychlejšímu výjezdu posádek HZS. Dispečerské zařízení se skládá z PLC Simatic S7-300, který ovládá jednotlivá zařízení. Má nastarost ovládání garážových vrat (6x), zapínání osvětlení, ventilace, semaforů u hlavní silnice, poplachových světel a odsávání garáží. Součástí je také radiostanice s dvěma nezavislými mikrofony.

Při nahlášení krizové situace na dispečink, provede dispečer výběr typu poplachu odpovídajíci nahlášené události. Řídicí program podle nastavení (ve vizualizaci - NASTAVENÍ) vykoná nadefinované zásahy - otevře daný počet garážových vrat příslušícím zásahovým vozidlům HZS TŹ, a.s., spustí zvukové a světelné signály, aktivuje semafory u hlavní silnice upozorňující na výjezd posádek HZS a spustí ventilaci.

Při poruše PC nebo komunikace s PLC je možné aktivovat nouzový poplach pro vyhlášení poplachu. K tomu slouží tlačítka umístěná na pultu. Řídicí program dále umožňuje kontrolu všech radiostanic, funkce záznamy pro vzkazy pro další směnu dispečinku, archiv poplachů, archiv kontroly radiostanic, záznam událostí a poruch.

Přínos nasazení: - přehledná historie výjezdů
- odpadá ruční ovládaní zařízení
- usnadňuje výjezd posádek
Rozsah dodávky: - dispečerský pult s rozvaděčem
- vizualizační a PLC software
- montáž elektro
Prostředky: - PLC SIMATIC S7 - 300
- vizualizační PC
- zesilovač pro vnitřní rozhlas a 2 mikrofony
Přílohy:  Vizualizace - Halvní panel  Vizualizace - Kontrola radiostanic  Vizualizace - Popis poplachu  Vizualizace - Šuplíky - členění dokumnetace
 
Joomla SEO powered by JoomSEF