• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Řízení zavážení homogenizační hromady aglo

Akce: Řízení zavážení homogenizační hromady
Investor:

Třinecké Źelezárny, a.s.

Odběratel:

 

Realizace:

2006

Popis :

Suroviny pro aglomerace se přivážejí do podniku po železnici. Po vyklopení z vagónů se dopravními pásy přesouvají na homogenizační skládku, kde se pomocí zakladačů ukládají na hromady. Hromady musí mít stanovený tvar, aby nedocházelo k sesypávání materiálů po jejich svazích. Zakladač se při ukládání materiálu pohybuje po kolejích podél zakládané hromady. Je vybaven shazovacím vozem, na který přichází materiál po dopravním pásu a padá přes výsypku na hromadu. Dle požadovaného tvaru průřezu a rozměrů hromady jsou stanoveny body na dráze vozu, ve kterých vůz mění směr svého pohybu na opačný (bod reverzace).Vůz se tedy pohybuje nad hromadou kolmo na směr kolejí střídavě vpřed a vzad. S narůstající výškou hromady se dráha vozu od středu hromady zkracuje tak, aby svahy hromady měly požadovaný sklon. Zařízení může být provozováno v ručním nebo v automatickém režimu. Při ručním režimu jsou body reverzace dány polohou koncových spínačů, které obsluha stroje přemísťuje ručně na základě odhadu výšky hromady. V automatickém režimu reverzaci vozu zajišťuje řídicí systém na základě výšky hromady, změřené radarovým výškoměrem a na základě polohy vozu, určené inkrementálním čidlem. Tvar a rozměry průřezu hromady jsou zadávány do řídicího systému pomocí operátorského panelu.

Přínos nasazení: - volba automatického zavážení hromady

Rozsah dodávky:

- rozvaděče Mar
- montáž elektro

Prostředky:

- PLC Tecomat TC 700
- operátorský panel

Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF