• Slide image one
 • Slide image two
 • Slide image three
ASŘ žíhací pece

Akce: ASŘ žíhací pece
Investor:

H.J.T. Pipetech, s.r.o. Czech Republic

Odběratel:

Pires, s.r.o.

Realizace:

2008

Popis : Žíhací pec pro tepelné zpracování ocelových výrobků má 26 plynových hořáků, které jsou rozmístěny po obou stranách pece. Plyn je do hořáků přiváděn přes trojventilovou uzavírací soupravu. Spalovací vzduch dodávají 2 ventilátory, umístěné u protilehlých rohů pece. Technologický proces ohřevu vsázky je řízen programovatelným automatem Tecomat TC700.

Během ohřevu tento automat ovládá jednotlivé hořáky tak, aby aktuální teploty v peci odpovídaly nastavenému ohřevovému diagramu. Diagram vyjadřuje požadovaný průběh teploty v čase. Skládá se z několika kroků. Každý krok určuje buď dobu nárůstu teploty z počáteční na konečnou hodnotu nebo dobu výdrže na konečné teplotě předchozího kroku. Počáteční teplota dalšího kroku je vždy rovna konečné teplotě předchozího kroku.

Obsluha pece komunikuje s řídicím automatem prostřednictvím počítače PC, vybaveného dotykovou obrazovkou. V případě poruchy PC je možné využit operátorského panelu ID-08, který je uístěn na levé straně rozvaděče. Po naložení vsázky do pece obsluha rozmístí 4 ks termočlánků na materiál do příslušných zón. Konce vedení připojí do odpovídajících svorek připojovacích krabic. Po uzavření pece obsluha spustí žíhání.

Přínos nasazení: - měření aktuálních hodnot průtoku plynu
- vyhodnocování spotřeb plynu
- bezpečnost provozu žíhací pece
- průběh teplot v grafické formě >> tisk a archivace
Rozsah dodávky: -rozvaděč MAR
- vizualizační a PLC software
- montáž elektro
Prostředky: - PLC TECOMAT TC700
- průmyslové PC s dotykovou obrazovkou - vizualizace
- operátorský panel ID-08
Přílohy: Původní řídicí jednotka Původní zobrazovače teplot Plynový hořák Plynové hořáky se starými zapalovacími jednotkami Žíhací pec Hořákové automatiky BCU Uzávirací bezpečnostní trojklapí Rozvaděč s operačním panelem a dotykovou obrazovkou Výzbroj rozvaděče Operační panel Vizualizace technologie pece
 
Joomla SEO powered by JoomSEF