• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Odsun a expedice odprašků z filtrů aglomerace I

Akce: Odsun a expedice odprašků z filtrů aglomerace I
Investor:

Třinecké Železárny, a.s.

Odběratel:

 

Realizace:

2006

Popis : Odsun odprašků z látkových filtrů LF1 a LF2 se provádí buď prostřednictvím redleru M118 (stará cesta) nebo do zásobníku 75 m3 (nová cesta). Přepínání mezi starou a novou cestou se provádí pouze ručně pomocí překlápěcího mechanismu (kalhot). Navolená cesta je znázorněna na PC ve vizualizaci. Novou cestou jsou odprašky dopravovány pomocí dvou redlerů (Redler 1 a Redler 2), dvou šnekových dopravníků (Šnek 1 a Šnek 2) a přes uzavírací klapu před zásobníkem 75 m3. Každý z těchto mechanismů je možno ovládat z místa, pokud je přepínač na příslušné ovládací skříňce v poloze “místně”. Odprašky, nahromaděné v zásobníku 75 m3 se postupně přemisťují do železničního vagonu. Před nasypáním do vagonu musí být smíchány v požadovaném poměru s vodou. Požadované vlhkosti odprašků se dosahuje pomocí přesného vážení dávky odprašků a přesného dávkování vody do míchačky. Po promíchání se navlhčené odprašky vyklopí na rozvážecí pásový dopravník, umístěný nad vagonem. Pojezd dopravníku umožňuje rovnoměrné zaplnění vagonu. Přesouvání odprašků ze zásobníku do vagonu je možno provádět v ručním nebo v automatickém režimu.

Přínos nasazení:

- efektivnější tepelný pochod pece
- vyhodnocování spotřeb plynu
- zvýšení bezpečnosti provozu žíhací pece

Rozsah dodávky:

-rozvaděč MaR - PLC a PC software
- montáž elektro

Prostředky:

 
 

Přílohy:
 Odsun odprašků do zásobníku 75m3  Expedice odprašků ze zásobníku 75 m3

 
Joomla SEO powered by JoomSEF