• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ŘS drtící linky

Akce: ŘS drticí linky č. 1
Investor:

Třinecké Źelezárny, a.s.

Odběratel:

 

Realizace:

2009

Popis : Struska, uložená na haldě TŽ, a.s. se vozí nákladními automobily na drticí linku. Zde je po průchodu hrubými rošty ukládána do tří zásobníků. Ze zásobníků je dopravována do drtiče a po rozdrcení se třídí na jednotlivé druhy štěrku. Součástí linky jsou článkové podavače, pásové dopravníky a separátory kovu (kromě vlastního drtiče). Řídicí systém ovládá dopravu strusky ze zásobníků do drtiče. Zajišťuje posloupnost spouštění a zastavení linky podle daných pravidel, včetně předepsané zvukové signalizace.

Také hlídá chod a poruchy všech pohonů a automaticky zastavuje všechny pohony před místem zastavení pohonu nebo vzniklé poruchy ve směru toku materiálu. Totéž platí při signalizaci přesypu za dopravníkem nebo při indikaci výskytu kovu před drtičem. Součástí řídicího systému jsou dva operátorské panely, které slouží k přehlednému zobrazení stavů pohonů, popisu poruch a bilančních hodnot. Údaje na obou zařízeních jsou shodné.

Přínos nasazení: - přehlednější zobrazení stavů pohonů a celé linky
- zautomatizování drtící linky

Rozsah dodávky: - rozvaděč Mar
- montáž elektro
Prostředky: - PLC Tecomat TC 700
- vizualizační PC
- operatorské panely
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF