• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Řízení polohy dopravního pásu

Akce: Řízení polohy dopravního pásu
Investor:

Třinecké železárny, a.s., Aglomerace II

Odběratel:

 

Realizace:

2002

Popis : Vyrobený aglomerát je dopravován do dvou zásobníků. Pro příslušný dopravní pás jsou definovány tři možné polohy. Řídicí systém přemísťuje dopravní pás do požadované polohy, které je vyhodnocena na základě požadavků obsluhy a podle signálů hladinových čidel. V automatickém režimu pak zajišťuje řídicí systém rovnoměrné doplňování zásobníků.
Přínos nasazení: - odstranění havarijních stavů zásobníků
- zrovnoměrnění vsázky pro vysoké pece
Rozsah dodávky: - rozvaděč MaR a ASŘ
- montáž u uživatele
- řídicí software pro PLC
Prostředky: - PLC TECOMAT NS950 (CPM 1D, 32xDI, 16xDO)
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF