• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Tachografy skipů dolu Darkov

Akce: Tachografy skipů dolu Darkov
Investor:

OKD, a.s. - závod Darkov

Odběratel:

 

Realizace:

2005

Popis : Tachograf je zařízení vyvinuté speciálně pro sledování provozu těžního stroje. Tachograf skipu vyhodnocuje a zaznamenává kolem 90 signálů o stavu a provozu těžního stroje. Tachograf vykonává tyto funkce funkce :
- Vyhodnocování a zaznamenávání signálů o stavu těžního stroje
- Sledování provozu těžního stroje s ohledem na činnosti strojníka a narážečů
- Provádění a vyhodnocování funkčních zkoušek těžního stroje

Software tachografu pracuje ve dvou základních režimech :
- Sledování stavu těžního stroje a činnosti obsluhy ( režim „Normální“ )
- provádění funkčních zkoušek (režim „Funkční zkoušky“ )

V režimu funkční zkoušky se provádějí předepsané zkoušky sloužící k vyhodnocení a kontrole správných funkcí těžního stroje a především zabezpečovacích zařízení. Obsahem těchto zkoušek je celá řada zkoumaných parametrů a oblastí, např. měření elektrických veličin stroje - zjištění časových průběhů požadovaných veličin od zahájení po ukončení jízdy za ruzných podmínek (jsou to tyto veličiny: proud buzení, proud kotvy, napětí kotvy).

Sledované signály jsou připojeny na vstupní karty PLC, který je průběžně vyhodnocuje s ohledem na zvolený režim. Vzniklá data okamžitě zapisuje do své přídavné paměti (databoxu) v podobě jednotlivých záznamů s pevnou délkou. Záznamy jsou potom postupně sdružovány do bloků, které PC v pravidelných intervalech přenáší, dále zpracovává a ukládá do diskové paměti (na SQL server).

Přínos nasazení: - vykonávání všech tří funkcí jedním systémem - tachografem
Rozsah dodávky: - rozvaděč Mar
- montáž elektro
Prostředky: - PLC Tecomat TC 700 (čitáčová karta, analogová karta, 2 x digitální karta, data box 3MB)
- vizualizační PC (ControlWeb 6.1)
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF