• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Chemická úpravna vody. I. část

Akce: Chemická úpravna vody
Investor:

Energetika, a.s. Třinec

Odběratel:

 

Realizace:

2002

Popis : Chemická úpravna vody vyrábí demineralizovanou vodu pro napájení elektrárenských kotlů. Surová voda je upravována filtrací přes pískové filtry a dále čířením v reaktorech a následnou demineralizací průchodem přes vrstvy katexu a anexu. Původní řídicí systém, postavený na pěti (nyní zastaralých) průmyslových PC s prostředím Promotic for DOS je postupně nahrazován modernějšími PC s programem v Promotic pro Windows. V rámci této akce byly nahrazeny dva původní počítače jedním novým.
Přínos nasazení: - modernizace hardware a software řídicího systému
- odstranění nedostupnosti náhradních dílů
- zvýšení komfortu obsluhy
Rozsah dodávky: - rozvaděč MaR a ASŘ
- montáž u uživatele
- řídicí a vizualizační software pro PC
Prostředky: - PC (Promotic pro WINDOWS, 168xDI,72xDO,64xAI,4xAO)
Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF