• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Bezdrátová identifikace nádob na vážních vozech

Akce: Bezdrátová identifikace nádob na vážních vozech
Investor:

Třinecké Železárny, a.s.

Odběratel:

 

Realizace:

2005

Popis : Bezdrátová identifikace kontejnerů rudné vzázky pro vysoké pece umožňuje sledovat jejich jednotlivé plnění, pozici vůčí plnicímu zásobníku, určení - pro jakou vysokou pec jsou určeny. Nashromážděná data slouží k přehlednějšímu vyhodnocení výtíženosti a aj. ukazatelům. Na každém kontejneru jsou umístěny 4 ks. RFID aktivních tagů. Identifikaci kontejneru na vážním voze obstarávají 2 ks. čtecích interface + řídicí elektronika. Na místě výsypky kontejnerů jsou rovněž 2 ks čtecích interface.
Přínos nasazení: - identifikace kontejnerů na provoze
- zvýšení efektivity provozu>
Rozsah dodávky: -rozvaděč, MaR a ASŘ 
- montáž komponet RFID ;
- sw vybavení systému
- montáž elektro
Prostředky: - 14x interface PFH-920 433MHz s dosahem 4-6m vážní vozy a plnící zásobník
- 6x čtecí interface GP-90 125kHz poloha vůči zásobníku
- RFID pasivní čip - 400x RfID aktivní čip PFH-620 na kontejnéry
- řídící elektronika
Přílohy:  Čtecí interface PFH-920 - výsypka kontejnerů  Výsypka kontejnerů  Aktivní RFID čip PFH-620 na kontejneru  Čtecí interface PFH-920 uméstěné na vážním voze  Čtecí interface GP-90 pro detekci polohy vůči plnícímu zásobníku  RFID pasivní čip polohy zásobníku  Kontejnéry na vážních vozech
 
Joomla SEO powered by JoomSEF