• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Tachograf těžního stroje 9.květen

Akce: Tachograf těžního stroje 9.květen
Investor:

OKD, a.s. - Důl Darkov

Odběratel:

 

Realizace:

2006

Popis : Tachograf je zařízení vyvinuté speciálně pro sledování provozu těžního stroje. Tachograf těžního stroje vyhodnocuje a zaznamenává kolem 50 signálů o stavu a provozu těžního stroje. Tachograf vykonává tyto funkce funkce :
- Vyhodnocování a zaznamenávání signálů o stavu těžního stroje
- Sledování provozu těžního stroje s ohledem na činnosti strojníka a narážečů
- Provádění a vyhodnocování funkčních zkoušek těžního stroje
Software tachografu pracuje ve dvou základních režimech :
- Sledování stavu těžního stroje a činnosti obsluhy ( režim „Normální“ )
- Provádění funkčních zkoušek (režim „Funkční zkoušky“ )
V režimu funkční zkoušky se provádějí předepsané zkoušky sloužící k vyhodnocení a kontrole správných funkcí těžního stroje a především zabezpečovacích zařízení. Obsahem těchto zkoušek je celá řada zkoumaných parametrů a oblastí, jedna z nich např. měření elektrických veličin stroje - zjištění časových průběhů požadovaných veličin od zahájení po ukončení jízdy za ruzných podmínek (jsou to tyto veličiny: proud buzení, proud kotvy, napětí kotvy).
Sledované signály jsou připojeny na vstupní karty PLC, který je průběžně vyhodnocuje s ohledem na zvolený režim. Vzniklá data okamžitě zapisuje do své přídavné paměti (databoxu) v podobě jednotlivých záznamů s pevnou délkou. Záznamy jsou potom postupně sdružovány do bloků, které PC v pravidelných intervalech přenáší, dále zpracovává a ukládá do diskové paměti (na SQL server). Obsluha těžního stroje ( strojník ) pracuje s tachografem prostřednictvím displeje počítače a myši. Na základní obrazovce jsou dostupné údaje informativního charakteru (rychlost a polohy dopravních nádob, navolené režimy, stavy návěstí, požadavky na jízdu a zastavení, atd.), varovné nápisy „STÁT“ a „STŮJ“ a dále tlačítka ovládaná myší, která slouží ke korekci činnosti tachografu (např. mazání nápisů z obrazovky, blokování houkačky apod.).
Přínos nasazení: - vykonávání všech tří funkcí jedním systémem - tachografem
Rozsah dodávky:

- rozvaděč Mar
- montáž elektro

Prostředky:

- PLC Tecomat TC 700 (čitáčová karta, analogová karta, 2 x digitální karta, data box 3MB)
- vizualizační PC (ControlWeb 6.1)

Přílohy:
 
Joomla SEO powered by JoomSEF