• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
Mobilní vysušování pánví

Akce: Mobilní vysušování pánví
Investor:

ŽĎAS, a.s.

Odběratel:

Pires, s.r.o.

Realizace:

2009

Popis : Základem mobilního zařízení pro vysušování vyzdívek pánví je ocelové víko, které se usazuje na pánev za pomoci jeřábu. Na víku je umístěn plynový hořák a ventilátor. Ventilátor zajišťuje vzduch jednak pro spalování plynu (přes regulační klapu DN50) a dále pro následné ochlazování spalin na požadovanou teplotu (přes regulační klapu DN80). Víko je dále opatřeno termočlánkem pro měření teploty spalin uvnitř pánve. Technologický proces vysušování pánve je řízen programovatelným automatem Tecomat Foxtrot.

Během ohřevu tento automat ovládá obě regulační klapy tak, aby aktuální teplota v pánvi odpovídala nastavené křivce vysušování. Křivka vyjadřuje požadovaný průběh teploty v čase. Skládá se z několika kroků. Každý krok určuje buď dobu nárůstu teploty z počáteční na konečnou hodnotu nebo dobu výdrže na konečné teplotě předchozího kroku. Počáteční teplota dalšího kroku je vždy rovna konečné teplotě předchozího kroku.

Obsluha komunikuje s řídicím automatem prostřednictvím počítače PC, vybaveného dotykovou obrazovkou. Dotyková obrazovka je umístěna na čelních dveřích rozvaděče. Každý ze dvou ohřevů je možno samostatně ovládat ve dvou režimech: automat a ručne. Přenos signálů mezi automatem a zařízením na víku se děje prostřednictvím bezdrátové komunikace pomocí radiomodemů. Po dobu vysušování pánve je proto žádoucí neumísťovat mezi pánev a rozvaděč s dotykovou obrazovkou žádné překážky a k provozu potřebuje přípojení k plynovému řádu a napájení silovou elektřinou.

Přínos nasazení: - vyhodnocování spotřeb plynu
- vyhodnocení doby vysušování
- vyšší bezpečnost vysušování pánvi
- mobilita vysušování
Rozsah dodávky: - rozvaděčová skříňka s PLC + rozvaděčová skříňka na víku
- vizualizační a PLC software
- montáž elektro
Prostředky: - PLC Tecomat Foxtrot
- vizualizační PC
- radiomodemy
Přílohy:  Víko usazené na pánvi s plynovým hořákem, ventilátorem a MaR rozvaděčem  Regulační klapa vzduchu pro spalování a klapa vzduchu pro ochlazování spalin  Výzbroj rozvaděčové skříňky, PLC Tecomat Foxtrot  Rozvaděčová skříňka s dotykovým monitorem prům. PC  Rozvaděčová skříňka na víku  Výzbroj škříňky umístěné na víku.  Vizualizece technologie
 
Joomla SEO powered by JoomSEF